ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΓΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ / ΕΞΩΚΛΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ / ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
     
  ΓΕΩΡΓΙΑ / ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ  
 

Η Αχέλεια είναι ένα από τα χωριά που ευεργετήθηκαν από το αρδευτικό έργο της Πάφου, από το φράγμα Ασπρόκρεμμου. Η γεωργία στο χωριό είναι σχετικά ανεπτυγμένη, αφού δεν υπάρχουν και τα απαιτούμενα χέρια για να ασχοληθούν με την γεωργία. Η κτηνοτροφία υπαρκτή αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Παλαιότερα η κτηνοτροφία βρισκόταν σε καλύτερα επίπεδα. Όσο τα χρόνια περνούν και επειδή δεν υπάρχει το απαιτούμενο ενδιαφέρον, η ανάπτυξη φαίνεται να είναι σχετικά μειωμένη.

Αρδευτικό κανάλι
Δεξαμενή ύδρευσης

Στην Αχέλεια όμως υπάρχει μια μεγάλη έκταση 3 ων χιλιάδων στρεμμάτων γης, που ανήκει στο κράτος. Στα 1500 στρέμματα γης, το κράτος έχει δημιουργήσει για τις ανάγκες του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών πόρων, τις εγκαταστάσεις της καλούμενης Κυβερνητικής Έπαυλης. Οι εγκαταστάσεις αυτές συγκεκριμένα βρίσκονται κατά μήκος του κύριου δρόμου Πάφου – Λεμεσού. Την υπόλοιπη γη την ενοικιάζει σε ντόπιους ή και από τα γύρω χωριά, άνθρωποι την εκμεταλλεύονται φυτεύοντας διάφορα δέντρα, γεωργικές καλλιέργειες, καλλιεργούνται λαχανικά, αμπέλια, εσπεριδοειδή, σιτηρά, φυστίκια, κτηνοτροφικά φυτά, πατάτες, ελιές, φυλλοβόλα και άλλα. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε πως από αυτή την κρατική γη των 1500 ων στρεμμάτων έχει αφαιρεθεί και η έκταση που καταλήφθηκε από το αεροδρόμιο Πάφου.

Μια ελιά φορτωμένη καρπούς
Μια ελιά φορτωμένη καρπούς
Καλλιέργεια αμπελιών

Για τις ανάγκες του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κρατήθηκε μια μεγάλη έκταση γης , η οποία περιλαμβάνει:

Πειραματικό σταθμό του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών

Κτηνοτροφική έπαυλη, που είναι πολύ μεγάλη φάρμα για σκοπούς αναπαραγωγής και εισαγωγής ζώων από το εξωτερικό και με την άνεση να τροφοδοτούν τη Κύπρο

Λαχανοκομικές μονάδες, φυτεύονται λαχανικά και φρούτα με σκοπό την προώθηση τους στη κυπριακή αγορά, αλλά και για εξαγωγή,

Έπαυλη Αχέλεια, ουσιαστικά είναι φυτώρια, όπου εδώ φυτεύονται διάφορα δέντρα και από εδώ προμηθεύουν και ολόκληρη την Κύπρο,

Αμυγδαλεώνες, Εσπεριδοειδή, Αμπέλια οινοποιήσιμων και επιτραπέζιων ποικιλιών, Καρυδιές, Ελιές, Τριφύλλι, Φυλλοβόλα, Μεσπιλιές και μια κενή έκταση για μελλοντικές ανάγκες.

Καρυδιές

Εξ'άλλου έκταση κάπου 250 σκαλών, χρησιμοποιείται από το Τμήμα Γεωργίας και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, για παραγωγή βασικών σπόρων κτηνοτροφικών φυτών, δοκιμαστική καλλιέργεια νέων ειδών και ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας, καθώς και νέων ποικιλιών κτηνοτροφικών φυτών και διεξαγωγή πειραμάτων από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, για θέματα που αφορούν τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας.

Η Αχέλεια παρά την οικονομική της ευρωστία, την ανάπτυξή της σε βασικά έργα, το καρποφόρο έδαφός της και με το άφθονο νερό του ποταμού της Έζουσας, θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της Πάφου, όμως είναι ένα από τα μικρότερα χωριά της επαρχίας.

Δένδρα φορτωμένα χρυσά κυδώνια

Το γεγονός ότι το 90% της γης είναι κυβερνητική και κατ'επέκταση η ιδιωτική γη δεν μπορεί να αναπτυχθεί, αφού δεν είναι ενταγμένη σε οικιστική ή τουριστική γη, αυτό συνεπάγεται στην μηδαμινή ανάπτυξη του χωριού.

Η μόνη βιομηχανική δραστηριότητα στην Αχέλεια, είναι η παραγωγή σκύρων κατά μήκος της κοίτης του ποταμού της Έζουσας.